پخش زنده

چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
فضای کسب و کار
تاریخ بارگذاری: 98/07/24

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 1862 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 1796 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 1740 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 1461 نفر
تاریخ درج: 96/02/20