راه کارهایی برای معرفی فرهنگ دفاع مقدس به ایرانیان خارج از کشور
پخش زنده

چند رسانه ای

ایران 96
ایران 96
راه کارهایی برای معرفی فرهنگ دفاع مقدس به ایرانیان خارج از کشور
تاریخ بارگذاری: 97/05/27

سایر ویدئوها

لحظات مهم