ارزیابی عملکرد نمایندگی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
پخش زنده

چند رسانه ای

ایران 96
ایران 96
ارزیابی عملکرد نمایندگی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم