تنوع طرف های مبادلاتی اقتصادی یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی
پخش زنده

چند رسانه ای

ایران 96
ایران 96
تنوع طرف های مبادلاتی اقتصادی یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی
تاریخ بارگذاری: 97/05/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم