پخش زنده

چند رسانه ای

ایران 96
ایران 96
تنوع طرف های مبادلاتی اقتصادی یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی
تاریخ بارگذاری: 96/12/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم