تأثیر تغییر رفتار ما در رسانه های اجتماعی در انتخابات
پخش زنده

چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
تأثیر تغییر رفتار ما در رسانه های اجتماعی در انتخابات
تاریخ بارگذاری: 97/05/27

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 1193 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 1172 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 1238 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 1243 نفر
تاریخ درج: 96/02/26