سطحی برخورد کردن در رسانه های اجتماعی با یک پویش اجتماعی
پخش زنده

چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
سطحی برخورد کردن در رسانه های اجتماعی با یک پویش اجتماعی
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 1193 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 1173 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 1241 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 1246 نفر
تاریخ درج: 96/02/26