اعتبار سنجی پویش های مردمی در رسانه های اجتماعی
پخش زنده

چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
اعتبار سنجی پویش های مردمی در رسانه های اجتماعی
تاریخ بارگذاری: 97/05/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 1193 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 1173 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 1239 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 1244 نفر
تاریخ درج: 96/02/26