پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
بررسی راه آهن همدان و دریاچه ارومیه
تاریخ بارگذاری: 98/08/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1939 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 2072 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 2015 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1929 نفر
تاریخ درج: 96/02/27