چه برنامه ای برای اقتصاد مقاومتی دارید ؟
پخش زنده

چند رسانه ای

ایران 96
ایران 96
چه برنامه ای برای اقتصاد مقاومتی دارید ؟
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم