پخش زنده

چند رسانه ای

گفتاورد
گفتاورد
ویژگی های دولت آینده برای مدیریت منابع محیط زیست
تاریخ بارگذاری: 97/07/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:26
دولت دوازدهم و محیط زیست
تعداد بازدید: 1253 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
04:03
تنوع زیستی و سرمایه ملی
تعداد بازدید: 1299 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
00:33
برنامه ریزی برای محیط زیست
تعداد بازدید: 1247 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:40
سازمان محیط زیست
تعداد بازدید: 1185 نفر
تاریخ درج: 96/02/19