پخش زنده

چند رسانه ای

گفتاورد
گفتاورد
ویژگی های سیاست گذاری های محیط زیست
تاریخ بارگذاری: 96/12/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:26
دولت دوازدهم و محیط زیست
تعداد بازدید: 1023 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
04:03
تنوع زیستی و سرمایه ملی
تعداد بازدید: 1036 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
00:33
برنامه ریزی برای محیط زیست
تعداد بازدید: 997 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:40
سازمان محیط زیست
تعداد بازدید: 960 نفر
تاریخ درج: 96/02/19