پخش زنده

چند رسانه ای

گفتاورد
گفتاورد
دولت دوازدهم و محیط زیست
تاریخ بارگذاری: 96/12/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:03
تنوع زیستی و سرمایه ملی
تعداد بازدید: 1028 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
00:33
برنامه ریزی برای محیط زیست
تعداد بازدید: 992 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:40
سازمان محیط زیست
تعداد بازدید: 958 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:36
برنامه دولت پیرامون مشارکت مردم در محیط زیست
تعداد بازدید: 966 نفر
تاریخ درج: 96/02/19