طرح و برنامه ی شما برای خروج از رکود و ایجاد اشتغال
پخش زنده

چند رسانه ای

ایران 96
ایران 96
طرح و برنامه ی شما برای خروج از رکود و ایجاد اشتغال
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم