معرفی صنایع دستی ایران با استفاده از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور
پخش زنده

چند رسانه ای

ایران 96
ایران 96
معرفی صنایع دستی ایران با استفاده از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور
تاریخ بارگذاری: 97/05/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم