پخش زنده

چند رسانه ای

ایران 96
ایران 96
استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای مقابله با سیاست اسلام هراسی
تاریخ بارگذاری: 97/09/20

سایر ویدئوها

لحظات مهم