استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای مقابله با سیاست اسلام هراسی
پخش زنده

چند رسانه ای

ایران 96
ایران 96
استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای مقابله با سیاست اسلام هراسی
تاریخ بارگذاری: 97/05/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم