عملکرد نمایندگی های فرهنگی ایران در خارج از کشور را چطور ارزیابی می کنید؟
پخش زنده

چند رسانه ای

ایران 96
ایران 96
عملکرد نمایندگی های فرهنگی ایران در خارج از کشور را چطور ارزیابی می کنید؟
تاریخ بارگذاری: 97/05/27

سایر ویدئوها

لحظات مهم