پخش زنده

چند رسانه ای

ایران 96
ایران 96
عملکرد نمایندگی های فرهنگی ایران در خارج از کشور را چطور ارزیابی می کنید؟
تاریخ بارگذاری: 96/12/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم