پخش زنده

چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
برنامه های داخلی سازی توسط رئیس جمهور
تاریخ بارگذاری: 98/08/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 1868 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 1804 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 1749 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 1468 نفر
تاریخ درج: 96/02/20