چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
نقش دولت در فرهنگ سازی انرژی های تجدید پذیر
تاریخ بارگذاری: 96/06/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 614 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 511 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 490 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 415 نفر
تاریخ درج: 96/02/20