شناسایی استعدادها توسط دولت و اشتغال زایی
پخش زنده

چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
شناسایی استعدادها توسط دولت و اشتغال زایی
تاریخ بارگذاری: 97/05/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 1284 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 1179 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 1133 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 1023 نفر
تاریخ درج: 96/02/20