پخش زنده

چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تاریخ بارگذاری: 97/09/24

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 1438 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 1334 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 1284 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:41
رفع موانع کسب و کار توسط دولت
تعداد بازدید: 1167 نفر
تاریخ درج: 96/02/20