پخش زنده

چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
اقتصاد آزاد
تاریخ بارگذاری: 98/07/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 1860 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 1738 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 1460 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:41
رفع موانع کسب و کار توسط دولت
تعداد بازدید: 1500 نفر
تاریخ درج: 96/02/20