پخش زنده

چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
تغییر نگاه دولت
تاریخ بارگذاری: 97/07/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 1260 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 1213 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 1076 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:41
رفع موانع کسب و کار توسط دولت
تعداد بازدید: 1115 نفر
تاریخ درج: 96/02/20