پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
خلاصه ای از گفتگوی نامزدهای انتخاباتی
تاریخ بارگذاری: 97/12/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1610 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1701 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1646 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1561 نفر
تاریخ درج: 96/02/27