پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
خلاصه گفتگوی صحبت های آقای قالیباف
تاریخ بارگذاری: 97/11/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1575 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1653 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1598 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1522 نفر
تاریخ درج: 96/02/27