پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
خلاصه گفتگوی صحبت های آقای میرسلیم
تاریخ بارگذاری: 98/03/27

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1780 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1891 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1843 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1753 نفر
تاریخ درج: 96/02/27