پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
مصاحبه با شش نامزد انتخابات
تاریخ بارگذاری: 96/12/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1174 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1265 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1165 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1114 نفر
تاریخ درج: 96/02/27