پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
گفتگو با آقای رئیسی
تاریخ بارگذاری: 97/09/24

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 1179 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 1294 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 1305 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 1336 نفر
تاریخ درج: 96/02/26