پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
نظرات کارفرمایان راجع به ریاست جمهوری
تاریخ بارگذاری: 97/09/24

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 1517 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1443 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 1371 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 1446 نفر
تاریخ درج: 96/02/17