پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
نظرات کارفرمایان راجع به ریاست جمهوری
تاریخ بارگذاری: 98/12/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 2895 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 2802 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 2735 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 2813 نفر
تاریخ درج: 96/02/17