پخش زنده

چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
مناظره سوم: اقتصادی قسمت دوم
تاریخ بارگذاری: 96/12/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 943 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 986 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1027 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 974 نفر
تاریخ درج: 96/02/23