پخش زنده

چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
نقد آقای میر سلیم از آقای جهانگیری در مناظره سوم
تاریخ بارگذاری: 97/09/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 1242 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1333 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1365 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1281 نفر
تاریخ درج: 96/02/23