پخش زنده

چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
پاسخ آقای رئیسی به سوال فساد اقتصادی
تاریخ بارگذاری: 96/12/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 947 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 989 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1031 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 978 نفر
تاریخ درج: 96/02/23