رابطه رکود و تورم
پخش زنده

چند رسانه ای

29 اردیبهشت
29 اردیبهشت
رابطه رکود و تورم
تاریخ بارگذاری: 97/05/23

سایر ویدئوها

لحظات مهم

23:29
فرهنگ و هنر
تعداد بازدید: 1134 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
00:27
موضوع خانه دار شدن
تعداد بازدید: 1354 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
03:08
مشکلات مسکن مهر
تعداد بازدید: 1323 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
01:14
مسکن مهر
تعداد بازدید: 1322 نفر
تاریخ درج: 96/02/13