صحبت های آقای روحانی درباره مهمترین مشکل نظام بانکی
پخش زنده

چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
صحبت های آقای روحانی درباره مهمترین مشکل نظام بانکی
تاریخ بارگذاری: 97/05/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 1088 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1154 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1195 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1129 نفر
تاریخ درج: 96/02/23