پاسخ آقای هاشمی طبا به سوال اصلاح نظام مالیاتی کشور
پخش زنده

چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
پاسخ آقای هاشمی طبا به سوال اصلاح نظام مالیاتی کشور
تاریخ بارگذاری: 97/05/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 1090 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1162 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1198 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1132 نفر
تاریخ درج: 96/02/23