پاسخ آقای جهانگیری به سوال کیفیت صنعت خودروسازی
پخش زنده

چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
پاسخ آقای جهانگیری به سوال کیفیت صنعت خودروسازی
تاریخ بارگذاری: 97/05/23

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 1083 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1145 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1191 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1123 نفر
تاریخ درج: 96/02/23