پخش زنده

چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تاریخ بارگذاری: 96/12/27

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 966 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1060 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 999 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:12
نقد آقای جهانگیری از آقای رئیسی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 1003 نفر
تاریخ درج: 96/02/23