چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تاریخ بارگذاری: 96/07/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 569 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 572 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 550 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:12
نقد آقای جهانگیری از آقای رئیسی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 573 نفر
تاریخ درج: 96/02/23