گفتگو با آقای قالیباف - قسمت 1
پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
گفتگو با آقای قالیباف - قسمت 1
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 1198 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 1190 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 1273 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 1146 نفر
تاریخ درج: 96/02/26