گفتگو با آقای قالیباف - قسمت 2
پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
گفتگو با آقای قالیباف - قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 97/05/31

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 1198 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 1190 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 1274 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 1147 نفر
تاریخ درج: 96/02/26