پخش زنده

چند رسانه ای

ایران من
ایران من
مصاحبه با کارفرمایان
تاریخ بارگذاری: 97/11/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:16
توصیه به کاندیداها
تعداد بازدید: 1594 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:21
بحث اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 1512 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:27
حمایت از تولیدکنندگان
تعداد بازدید: 1438 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:38
اگر جای رئیس جمهور بودید 2
تعداد بازدید: 1517 نفر
تاریخ درج: 96/02/17