چند رسانه ای

گفت و گوی ویژه خبری-رادیو ایران
گفت و گوی ویژه خبری-رادیو ایران
چه روشی برای ایجاد شغل ارزان دارید؟
تاریخ بارگذاری: 96/06/31

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:53
یارانه (محمدباقر قالیباف)
تعداد بازدید: 481 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
05:32
رکود تورمی در اقتصاد
تعداد بازدید: 504 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
03:29
رشد مسکن وتامین مسکن
تعداد بازدید: 461 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
04:50
مشکل نظام بانکی
تعداد بازدید: 421 نفر
تاریخ درج: 96/02/24