چند رسانه ای

گفت و گوی ویژه خبری-رادیو ایران
گفت و گوی ویژه خبری-رادیو ایران
رشد مسکن وتامین مسکن
تاریخ بارگذاری: 96/06/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:53
یارانه (محمدباقر قالیباف)
تعداد بازدید: 476 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
05:32
رکود تورمی در اقتصاد
تعداد بازدید: 498 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
04:50
مشکل نظام بانکی
تعداد بازدید: 419 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
06:00
کشور به چه تعداد کار نیاز دارد؟
تعداد بازدید: 440 نفر
تاریخ درج: 96/02/24