رکود تورمی در اقتصاد
پخش زنده

چند رسانه ای

گفت و گوی ویژه خبری-رادیو ایران
گفت و گوی ویژه خبری-رادیو ایران
رکود تورمی در اقتصاد
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:53
یارانه (محمدباقر قالیباف)
تعداد بازدید: 1002 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
03:29
رشد مسکن وتامین مسکن
تعداد بازدید: 971 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
04:50
مشکل نظام بانکی
تعداد بازدید: 881 نفر
تاریخ درج: 96/02/24
06:00
کشور به چه تعداد کار نیاز دارد؟
تعداد بازدید: 886 نفر
تاریخ درج: 96/02/24