پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
افزایش قدرت خرید بازنشستگان
تاریخ بارگذاری: 96/12/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 898 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 977 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 1012 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 1036 نفر
تاریخ درج: 96/02/26