پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
سبک زندگی رئیس جمهور
تاریخ بارگذاری: 98/11/28

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 2915 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 2297 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 2326 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 2573 نفر
تاریخ درج: 96/02/26