پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
گفتگوی اقتصادی و اجتماعی قسمت اول
تاریخ بارگذاری: 97/04/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 1002 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 1086 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 1111 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 1143 نفر
تاریخ درج: 96/02/26