پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
گفتگوی اقتصادی و اجتماعی قسمت دوم
تاریخ بارگذاری: 96/09/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 787 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 860 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 902 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 914 نفر
تاریخ درج: 96/02/26