دانش رسانه ای زن چه تاثیری بر حضور خانواده در انتخابات دارد
پخش زنده

چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
دانش رسانه ای زن چه تاثیری بر حضور خانواده در انتخابات دارد
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 1193 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 1174 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 1242 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 1247 نفر
تاریخ درج: 96/02/26