پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
جایگاه جوانان در دولت آقای رئیسی
تاریخ بارگذاری: 97/07/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 1125 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 1223 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 1226 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 1275 نفر
تاریخ درج: 96/02/26