چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
حفظ روحیه انقلابی گری و پاسداشت از ارزش ها
تاریخ بارگذاری: 96/06/31

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 452 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 490 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 523 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 539 نفر
تاریخ درج: 96/02/26